SEMINAR

Između dviju struka koje blisko surađuju na svakodnevnoj bazi potrebna je visoka razina razumijevanja, a između PR-ovaca i novinara taj je odnos posebno važno njegovati.

Cilj radionice je da dvije struke sjednu skupa i popričaju o poboljšanju suradnje, od svih detalja oko slanja i objave priopćenja do forme obraćanja i kontaktiranja. Je li nešto automatski reklama u sklopu priopćenja ili je vrijedna vijest, i gdje je granica? Kako možemo pomoći jedni drugima da se razumijemo i radimo još bolje?