PANEL

Na panelu okupljamo poslovne lidere koji će na temelju primjera najbolje prakse predstaviti zašto liderstvo nije moguće bez kvalitetne komunikacije i bez uvažavanja uloge komunikacijske strategije u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Pri tome je CEO kompanije glavna figura koja može utjecati na cjelokupan način razmjene informacija i komunikacije u organizaciji. U panelu će sudjelovati lideri poslovne zajednice koji se ističu poslovnim uspjehom, ali i istaknutom vještinom javne komunikacije u prezentaciji rada i kompanije.

Na panelu će govoriti: Vedrana Jelušić (EBRD), Saša Cvetojević (Insako), Jadranka Boban Pejić (Biovega), a moderirat će ih Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij).

Vedrana Jelušić na čelu je hrvatskog ureda Europske banke za obnovu i razvoj za Hrvatsku, Sloveniju, Slovačku i Mađarsku. Jadranka Boban Pejić prvo je ime prirodne prehrane u Hrvatskoj. Autorica je brojnih međunarodno nagrađivanih knjiga, suosnivačica Biovege, poduzetnica koju je EBRD 2011. proglasio Europskom poduzetnicom godine. Saša Cvetojević poznati je poduzetnik, investitor, medijsko lice i glas start-up scene. HUOJ ga je 2014. godine proglasio komunikatorom godine.