DEBATA

Jesu li #unstereotype inicijative za veću spolnu jednakost u oglašavanju samo trend, stvarna potreba ili nešto treće…

Treba li raditi na zabrani seksističkog oglašavanja u komercijalnim porukama? Je li to progresivni korak ka ravnopravnosti spolova? Ili neo-puritanizam prikriven kao feminizam? Gdje se nalaze granice između lošeg ukusa i izravnog seksizma?

U debati sudjeluju Ida Pandur (Customer Experience & Digital Advisory Leader, EY) i Damir Ciglar (The Unhuggable, Imago), a moderira je Rajna Cuculić (CEO, MediaCom).