Godina je 2019. i kiborzi su među nama – ali nisu nalik onima iz SF filmova, nego ih iz mase izdvajaju njihove nekonvencionalne sposobnosti – supermoći.

Moon Ribas prva je kiborg-umjetnica i aktivistica na svijetu poznata po razvoju seizmičkog osjetila uz pomoć ugrađenog online seizmičkog senzora koji joj omogućuje da u stvarnom vremenu doživljava vibracije i potrese koji se odvijaju bilo gdje na planetu.

Teži ohrabriti umjetnike diljem svijeta da stave tehnologiju u fokus kako bi unaprijedili svoj rad te otkrili nove načine za izražavanje vlastitih kreacija koje je nekada teško komunicirati isključivo vlastitim osjetilima. Svoju fascinaciju tehnologijom oblikuje u nove forme umjetničkog izražavanja, a kroz razgovor s Davorom Bruketom otkrit će kako tehnologiju koristi u svrhu kreativnosti.