Vjeruje u kreativna rješenja, a ne oglašavanje. Smatra da inovacijom nove tehnologije i digital trebaju potpuno promijeniti komunikacijska rješenja koja su danas daleko od klasičnih.

Yasuharu Sasaki (Tokyo)

Yasuharu Sasaki dolazi iz Japana (Tokyo) gdje je izvršni kreativni direktor Dentsua s fokusom na razvoj ekspertize na polju tehnologije, konzaltinga i drugih disciplina poput UX-a (user experience).

Snažno promiče ideju da oglašivačke agencije mogu dizajnirati biznis kompanija (oglašivača). Zaista mogu. Mogu osmisliti sjajne ideje ako za to imaju priliku. No trenutno i jedni i drugi vjeruju da su tu samo da bi “oglašavali”.

Ubiquity of creativity via digital

Naše kreativne vještine i sposobnosti nisu više ograničene marketinškim aktivnostima, već su im, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji i njenom napretku pružene u potpunosti nove mogućnosti.

Yasu Sasaki iz Dentsua prikazat će inovativne i kreativne projekte koji nisu promijenili samo poslovanje klijenata, već i ponašanje ljudi u Japanu te podijeliti svoje stavove o implikacijama kreativnosti u digitalnom vremenu.

powered by Hrvatski Telekom